Tester.sk - Špecializovaný obchod na alkohol testery, testy na drogy a diagnostické testy
Prevodník jednotiek pri meraní alkoholu v dychu medzi mg/L a promile
Prevodník jednotiek Typy jednotiek Stiahnite si Kontakt

Typy jednotiek pri meraní alkoholu


Prečo sa zo zákona používajú jednotky mg/l a nie promile?
V praxi je oveľa jednoduchšie merať obsah alkoholu vo vydychovanom vzduchu ako stanoviť obsah alkoholu v krvi. Vďaka moderným meracím prístrojom sa v poslednej dobe množstvo požitého alkoholu meria skoro výlučne z vydychovaného vzduchu.

Jednotka mg/l (miligramy alkoholu na liter vydychovaného vzduchu)

Ide o zákonnu jednotku obsahu alkoholu v dychu v SR
1 mg/l znamená obsah 1 mg alkoholu v 1 litri vydychovaného vzduchu. Prepočet na jednotky promile je približne 2:1, to znamená, že 1 mg/l zodpovedá približne 2 promile.

Jednotka promile (promile alkoholu v krvi)

Staršia zákonná jednotka obsahu alkoholu v krvi do roku 2000
1 promile znamená 1 tisícina, čiže obsah alkoholu v krvi jedno promile znamená, že v jednom litry krvi je 1 ml 100% alkoholu. Prepočet na zákonné jednotky mg/l je približne 1:2, to znamená, že 1 promile zodpovedá približne 0,5 mg/l.

Stupne opilosti

Žiadna opilosť
Výsledok merania: 0,00 až 0,14 mg/l (0 až 0,29 promile)

Excitačná opilosť
Výsledok merania: 0,15 až 0,47 mg/l (0,30 až 0,99 promile)
Hovornosť, mierne stupňovaná eufória (tj. intoxikovaný má lepšiu, povznesenejšiu náladu, stále však v hranici normy). Od 0,80 promile viac nie je vodič schopný bezpečne riadiť vozidlo.

Mierna opilosť
Výsledok merania: 0,48 až 0,71 mg/l (1,00 až 1,49 promile)
Eufória, miestami plané vtipkovanie, zvýšené sebavedomie a sebadôvera. Psychomotorika je už ovplivnená alkoholovou intoxikáciou - reakčný čas je predĺžený. Ataxia, pohľadový nystagmus (mimovolné pohyby očí).

Stredná opilosť
Výsledok merania: 0,72 až 0,95 mg/l (1,50 až 1,99 promile)
Psychomotorika je už výrazne narušená - sú prítomné poruchy koordinácie a spomalenie telesných pohybov, znížená pozornosť. Afektivita (tj. približná reaktivita na podnety) je labilná - nálada sa môže buď zlepšiť, alebo naopak nastupuje celkový útlum (možno až k zaspaniu), možné aj kolísanie z oboch krajných polôh. Deliberácia jednania (zníženie zábran), opilecká sebevražednost, agresivita.

Ťažká opilosť
Výsledok merania: 0,96 až 1,43 mg/l (2,00 až 2,99 promile)
Blábolivá reč, neschopnosť samostatnej chôdze, psychické poruchy, výraznejšie poruchy chovania (opilecká sebevražednost, agresivita), zvracanie.

Vážna otrava alkoholom
Výsledok merania: 1,44 až 1,91 mg/l (3,00 až 3,99 promile)
Ťažké poruchy vedomia (stupor), blúznenie, nereaguje na podnety, dýchanie je pomalé a plýtké, môžu nastať poruchy srdečného rytmu. Riziko zástavy dychu a krvného obehu.

Riziko smrteľnej otravy alkoholom
Výsledok merania: 1,92 a viac mg/l (4,00 a viac promile)
Komatózny stav, smrteľná dávka je 5 promile alkoholu v krvi (u 50% prípadov).

Viac informácií sa dozviete na stránkach špecializovaného obchodu Tester.sk, ktorý je zameraný na alkohol testery, testy na drogy a diagnostické testy.
Predaj alkohol testerov v špecializovanom obchode Tester.sk
Copyright © 2010 VLan s.r.o.